Kerkdienst

Kalender
Agenda
Datum
22-10-2017 10:00 - 11:30

Beschrijving

Deze zondag komt Ds. Marten Knevel naar de Paaskerk.

Ieder mens kent de dubbelheid van het menselijk bestaan. Goed en Kwaad lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel in het menselijk samenleven als in ons persoonlijk leven.

Paulus ervaart zijn geloof in Jezus als een kracht die hem en ons in staat stelt om die spanning te overwinnen en in vrijheid het goede te kiezen.

Hij gebruikt daarvoor de metaforen slaaf en kind. Hoe zouden die metaforen ons kunnen helpen om de spanning tussen Goed en Kwaad te overwinnen?

 

Kan het zijn dat Paulus frisser en actueler is dan we dachten?