Thomaskring

Kalender
Agenda
Datum
12-12-2017 10:30 - 12:00

Beschrijving

Deel je weg van geloven

Elk jaar komt deze groep ongeveer 8 x bij elkaar op een dinsdagmorgen, afsluitend met een lunch. Het is een kring over geloof en ongeloof, spiritualiteit, theologie en cultuur.  Nieuwe deelnemers zijn steeds welkom. 

 

Voor het komend seizoen staat het volgende boek centraal : ‘Heilige onrust - Een pelgrimage naar het hart van religie’ van Frits de Lange.  De Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, is gefascineerd door de populariteit van de pelgrimage, met name die naar Santiago. De moderne pelgrims worden niet gedreven door vroomheid. Ze hebben kerk en geloof dikwijls losgelaten.“Wat hen echter nog steeds tot pelgrims maakt, is het besef dat er iets groter of sterker is dan henzelf, dat hen in beweging zet. De nieuwe pelgrim levert daarmee het format voor een theologie, die weer moet leren om helemaal van voren af aan te beginnen: bij iets dat je onvoorwaardelijk aanspreekt, zonder dat je weet waar het vandaan komt” . De Lange ziet in de nieuwe pelgrim “de belichaming van een nieuw type gelovige, postchristelijk, postkerkelijk, postreligieus” . De auteur draagt het boek op aan een generatie die na het verbrokkelen van de verzuiling met de ruïnes achterbleef. Het oude geloof is kwijt en daarmee de oude dogma’s, en ook “de veilige zekerheid van het eigen groepsgelijk”. Tegen die achtergrond gaat de theoloog terug naar het hart van religie, zoals de ondertitel luidt, waar niets van de religie zelf overblijft maar des te meer het geloof in zijn naakte vorm. Hij omschrijft deze kern als verlangen. Dat wat de mens elke morgen doet opstaan om door te gaan. Dat wat mensen ertoe zet om de ene voet voor de andere te zetten. En in het spreken over dit verlangen doet hij een goed woord voor het woordje ‘God’.  Op een essayistisch manier onderzoekt hij daarmee naar de contouren van dit nieuwe type geloof. De predikanten Marleen Kool en Jos van Oord begeleiden deze kring.