Kerk bij u thuis

Het Corona virus heeft ons nog steeds in de greep. Maar onze kerkdiensten/vieringen gaan nog steeds door! De diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl . Maar ze zijn ook te zien. Van alle vieringen zijn/worden opnamen gemaakt. Deze opnamen staan na bewerking op een eigen Youtube kanaal ( beschermd ) De links hiernaar toe staan op deze website onder Diensten en dan Vieringen met beeld.

Kerkdienst: : ds. Erik Idema uit Nijkerkerveen

Kalender
Agenda
Datum
17-11-2019 10:00
Url
Paaskerk

Beschrijving

Voorganger: ds  Erik Idema 

Deze zondag ontvangen wij Erik Idema uit Nijkerkerveen als gastpredikant, die als thema kiest: een God van levenden. Uit het Oude Testament lezen we Exodus 3:1-15. Bij de brandende braamstruik maakt de Eeuwige zich aan Mozes bekend: ‘Ik ben de God van je voorvaderen.’ In de Evangelielezing uit Lucas 20:27-38 horen we hoe Jezus hiernaar verwijst in een gesprek met de Sadduceeën. God is geen God van doden, maar van levenden. Een God die met mensen de toekomst ingaat.