Thomasgesprekken

 THOMASKRING

Deel je weg van geloven

Elk jaar komt deze groep ongeveer om de drie weken bij elkaar op een dinsdagmorgen, afsluitend met een lunch. Het is een kring over geloof en ongeloof, spiritualiteit, theologie en cultuur. De gesprekken worden, afwisselend, geleid door ds. Marleen Kool  en ds. Jos van Oord.  Nieuwe deelnemers zijn steeds welkom.

 

‘Alles voor een – een nieuwe catechismus’, geschreven door Huub Oosterhuis, is,  de komende periode,  het uitgangspunt van de gesprekken in de Thomaskring. De eerste bijeenkomst was 5 juni. De volgende data zijn 26 juni, 17 juli, 7 en 28 augustus, 18 september, 16 oktober, 13 november, en 11 december. Denk bij deze catechismus niet aan de traditionele vraag-en antwoordvorm. Oosterhuis probeert aan de hand van ‘het Grote Verhaal’ antwoorden te vinden op de eeuwige vragen  van vandaag.  De schrijver maakt daarbij ook  gebruik van denkers als Levinas, maar ook schrijvers als Judith Herzberg en mystieke dichters als Gerard Wijdeveld . Oosterhuis zet verschillende stemmen tegenover elkaar en laat de lezer zoveel mogelijk zelf afwegingen maken.  Dat gaan we dan ook doen in de Thomaskring. Nieuwe deelnemers zijn welkom. De kring begint steeds om 10.30 uur in Het Brandpunt. Lunch (facultatief ) 12.00 uur