Preek van de Leek – het idee

Preek van de Leek – het idee

Voor de Preek van de Leek worden meer of minder bekende personen uit Baarn uitgedaagd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met test als muziek een eigen invulling te geven. De middag is voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet, de kerkelijke liturgie blijkt door de eeuwen heen een onverwoestbare formule voor bezinning en verstilling. De voorgangers worden niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid. De voorganger wordt gevraagd met een persoonlijk verhaal in een eeuwenoude formule een beetje boven zichzelf uit te stijgen. In de Preek van de Leek zullen ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive. En de lekenprekers worden gevraagd en geholpen om belangrijke maatschappelijke of individuele thema’s met een Bijbelverhaal te verbinden.Tijdens de dienst is er een collecte voor de onkosten