Vieren

De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van de leden van de kerk. Ze worden afwisselend geleid door de twee eigen predikanten of een gastpredikant. De basis wordt gevormd door vieringen met een vaste orde van dienst, waarmee herkenbaarheid, stijl en participatie worden gediend. Daarnaast zijn er verschillende soorten ochtenddiensten met een specifiek karakter: Dominicusdiensten - Jeugddiensten - Diensten met scholen of verstandelijk gehandicapten - Oecumenische vieringen. De Paaskerkcantorij participeert eenmaal per maand in een dienst, terwijl er zeer regelmatig ook muzikale medewerking wordt verleend door anderen. Nevendiensten voor kinderen zijn er wekelijks in drie groepen. Voor tieners zijn er maandelijks Tienerdiensten. De ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur. Na afloop van de viering drinken we gezamenlijk koffie in de ontmoetingsruimte.