Dominicusvieringen

In de Amsterdamse Dominicuskerk, een oecumenische basisgemeente, heeft men een stijl van liturgie vieren ontwikkeld die uniek te noemen is. De Paaskerk houdt een paar maal per jaar, tezamen met de Maria Koningin parochie, diensten in deze stijl. De structuur is ten opzichte van de traditionele liturgie zeer eenvoudig. Zo zal men bijvoorbeeld het vertrouwde kyriëgebed niet tegenkomen. Er wordt een strikte afwisseling in acht genomen van gesproken woord en zang.

Er zijn twee voorgangers, een liturg en een predikant, afkomstig uit de twee participerende kerken. De predikant verzorgt tevens de communieviering, die lopend wordt gedeeld. Alle gemeentezang wordt ondersteund door en afgewisseld met koorzang. Voor de begeleiding klinkt de vleugel en soms het orgel. De liederen zijn grotendeels van de hand van Huub Oosterhuis en zijn toondichters. Het koor is een projectkoor dat voor elke dienst uit vrijwilligers is samengesteld.