Oecumenische diensten

Op diverse momenten in het jaar vinden Oecumenische vieringen plaats. Alle Oecumenische diensten gaan uit van de Raad van Kerken Baarn en zijn terug te vinden in het rooster van kerkdiensten. In de week van de eenheid van gebed voor de christenen (tweede helft januari) vindt er een kanselruil plaats en wordt de dienst geleid door een voorganger uit een van de andere kerken, die onder de Raad van Kerken van Baarn vallen. Op de zondag na Pinksteren wordt er, wisselend in de Pauluskerk, de Maria Koninginkerk en de Paaskerk een gezamenlijk Oecumenische dienst gehouden.