Kerkdienst : ds. Jos van der Sterre

Kalender
Agenda
Datum
29-01-2023 20:00
Url
Paaskerk en via Kerkomroep

Beschrijving

Deze zondag gaan we bergopwaarts. We lezen uit het Mattheüsevangelie de

eerste verzen van het vijfde hoofdstuk: de Bergrede, die ook wel de troonrede

van Jezus wordt genoemd. In de hoofdstukken vijf tot zeven van het Mattheüsevangelie

ontvouwt Jezus zijn programma. En vandaag overwegen wij

zijn zaligsprekingen. In Lied 996 wordt op indringende wijze vertolkt wat deze

woorden van Jezus teweegbrengen. Ik citeer het vierde vers:

Vredebrengers onder ons, die Gij uw kinderen zult heten,

mensen om uw naam vertrapt, die zich in U geborgen weten,

om wie Gij zalig hebt geprezen, Heer, wil ons van onszelf genezen.