Nieuws van PaasBest no. 2

Opruimen en weer doorgaan

Gestaag vordert het project PaasBest: verkoop van de voormalige kosterswoning, voorbereiding verkoop Brandpunt-locatie en verbouwing van onze eigen ruimtes. Veel gebeurt achter de schermen; onderhandelingen, formaliteiten, gemeentelijke verordeningen, alles vraagt tijd.

 

Succesvolle verkoop

Tijdens de markt in de grote zaal zijn vrijwel alle overtollige spullen uit Het Brandpunt verkocht,. Voor het grootste deel aan Paaskerkers; de dozen wijn en kopieerpapier waren favoriet, maar ook alle losse zaken gingen grif van de hand. Gelukkig vond ook het oude doopvont uit de Opstandingskerk een nieuwe plek bij een van de kerkleden. Wie een tip heeft over mogelijk geïnteresseerden voor de piano uit de grote zaal, op een later moment tafels en stoelen, gordijnen, keukenapparatuur, graag! Zo werden we ook getipt over een PKN-gemeente op Aruba die mogelijk onze kerkbanken zou willen hebben.

Verbouwing

De opzet van het nieuwe centrum is aangepast aan de wensen van de Paaskerkers; de tekening van de nieuwe keuken is uitgebreid besproken met de betrokkenen en gedeeld met het Team Gastvrij, dat in de toekomst vanuit deze keuken zal gaan werken.

De architect zet een en ander nu om in een werktekening, compleet met maten en andere technische details.

Inmiddels is besloten geen doorgang onder het orgel te maken; de kosten zijn hoog en er is niet veel steun hiervoor vanuit de Paaskerk-gemeente.

Op dit moment worden contacten met mogelijke aannemers gelegd voor de geplande verbouwing. De werkgroep hoopt dat we de Startzondag van 2020 in de nieuwe situatie kunnen houden.

Brandpunt-locatie

Aan de voorbereiding van de daadwerkelijke verkoop van het terrein wordt hard gewerkt.

Vrijwel alle noodzakelijke onderzoeken zijn nu afgerond; er moet nog eenmaal een meting naar vleermuizen plaatsvinden.

 Aan de gemeente Baarn is inmiddels de zogenoemde bouwenvelop aangeboden, waarin we concreet de medewerking vragen voor verdere ontwikkeling van het terrein.

Nieuwe start

In ieder geval was de Startzondag dit jaar al in meerdere opzichten een nieuw begin: dankzij het vervangen van de banken door stoelen kon de kerkzaal dit jaar ook voor een aantal workshops gebruikt worden.

De bankenklus werd geklaard door een groep ‘sterke’ mannen, die de afgelopen maanden ook niet moe werd van het opruimen van kelder en Brandpunt. Hartelijk dank hiervoor.