Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar

Als leden van de Paaskerk willen we omzien naar elkaar: belangstelling tonen en medeleven in zorg, vreugde en verdriet aan mensen uit eigen kring en daarbuiten, dichtbij en veraf.

 

Persoonlijke gesprekken

Voor wie daar behoeft aan heeft is het altijd mogelijk een persoonlijk gesprek aan te gaan met een van de predikanten of pastoraal medewerkers. Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Contactpersoon: Tineke den Bak

Pastorale groepsactiviteiten

Een groeiende ontwikkeling is het samenbrengen van mensen die in een specifieke situatie verkeren. Jaarlijks is er in november een bijeenkomst voor mensen die een partner hebben verloren. Ook worden er ontmoetingen georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking, mensen zonder werk, enz. In de plaatselijke kranten worden plaatsgenoten uitgenodigd aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Andere groepsactiviteiten zijn te vinden onder het menu-item Activiteiten.

 

Contactgroep Ouderen en Zieken

Deze groep vrijwilligers bezoekt oudere gemeenteleden (77 jaar en ouder) en zieken op hun thuisadres, in de tehuizen en in het ziekenhuis. Ook verzorgen zij ontmoetingsmiddagen voor de doelgroep en een jaarlijks uitstapje. Met kerst krijgen de oudere gemeenteleden een attentie uitgereikt.

 

Diaconale hulpprojecten

De diaconie heeft binnen de gemeente een aantal praktische taken. Zij regelt het vervoer van kerkleden naar de zondagsdiensten voor wie slecht ter been is. Ook verzorgt zij ondermeer de kerstattentie aan gemeenteleden die wel wat extra´s kunnen gebruiken en er worden aan het eind van het Kerkelijk Jaar bloemen bezorgd bij nabestaanden van gemeenteleden die dat jaar overleden. De diaconie draagt ook bij aan de voedselbank door inzamelingen onder gemeenteleden. Daarnaast biedt zij individuele financiële ondersteuning.

 

ZWO projecten

ZWO staat voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. De beraadsgroep Apostolaat/ ZWO zet zich in voor langdurige projecten, vaak in samenwerking met Kerk in Actie. Ook worden er doelcollectes uitgezocht, voorlichting gegeven en zijn de activiteiten van het werelddiaconaat ondergebracht bij de beraadsgroep ZWO. Het huidige doel van de kindercollecte is een project voor blinde Palestijnse kinderen in Bethlehem. Een van de beraadsgroepleden heeft het project ook daadwerkelijk bezocht.

 

Bloemenfonds - Geven en ontvangen

Elke zondag wordt er vanuit onze gemeente weer iemand blij gemaakt met de bloemen vanuit de dienst. Als gebaar van liefde en troost. Het bloemenfonds wordt gevoed door giften van gemeenteleden. Wij zijn daarom heel blij met de giften die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Maar de bron moet wel gevoed blijven en daarom doen wij een beroep op u allen ons te blijven steunen. Voor de zondagen, de liturgische schikkingen met Pasen, Pinksteren, Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, Advent en Kerst en als er bijzondere gelegenheden zijn. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL14 INGB 0001 7433 43 t.n.v. Bloemenfonds PKN Paaskerk. Contactpersoon Riek van Dijk.