De Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg heeft haar wortels in de gereformeerde traditie en maakt sinds 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Paaskerkgemeente bestaat uit circa 1000 leden en gastleden. In Beraadsgroepen en Werkgroepen zijn de activiteiten van de vele vrijwilligers ondergebracht.

De Paaskerk is een levende en bonte geloofsgemeenschap die in samenspraak met de Bijbel zoekt naar doel en zin in deze tijd van leven. Gastvrijheid en saamhorigheid gaan hand in hand met verbondenheid en gemeenschapsgevoel. De sfeer is warm en open en nodigt uit tot deelname aan het bruisende gemeenteleven. Alle leeftijdscategorieën zijn goed vertegenwoordigd.

In de zondagse kerkdiensten nemen circa 200 mensen deel aan de viering. Deze viering is het uitgangspunt voor het gemeenteleven. Het gesprek met de Bijbel motiveert tot bewust en geïnspireerd leven. De muzikale ondersteuning neemt een belangrijke plaats in, veel gemeenteleden doen hieraan mee: Cantorij, Vriendschapskoor en muzikanten vormen de ruggengraat in de grote variatie aan kerkdiensten.

In vele gespreksgroepen en bijeenkomsten krijgt het gemeenteleven door de week gestalte. Er worden bijeenkomsten gehouden rond preekvoorbereiding of actuele thema's en een groeiende ontwikkeling is het samenbrengen van mensen die in een specifieke situatie verkeren, zoals mensen die een partner hebben verloren, mensen met een lichamelijke handicap, mensen zonder werk, enz. In de plaatselijke kranten worden plaatsgenoten regelmatig uitgenodigd aan deze bijeenkomsten deel te nemen.

Het ruim 130 jaar oude kerkgebouw heeft in 1996 een verrassende renovatie ondergaan en is uitermate geschikt voor multifunctioneel gebruik. De akoestiek is uitstekend, evenals de kwaliteit van het orgel en de vleugel. In de vernieuwde (2021) ruimtes van Zinn -Ruimte voor zingeving- (achter de Paaskerk, ) zijn wisselende exposities van kunstenaars. Het biedt een onderkomen voor eigen activiteiten, maar ook mogelijkheden om te verhuren. 

De Paaskerk hoort theologisch gesproken tot het middengebied van de Protestantse kerkgemeenschap. De belangrijkste aspecten die er benadrukt worden zijn:

* het geloof in God als een bron van troost en levenskracht

* de navolging van Jezus

* het oproepen tot dienst aan de naaste en de samenleving

Inspiratie vindt men in de Bijbel, in elementen uit de Christelijke traditie en andere godsdiensten.

Van huis uit was deze kerk een synodaal gereformeerde kerk met de bijbehorende theologie. Ze is in de ontwikkeling van na de Tweede Wereldoorlog meegegroeid naar een gemeenschap van mensen met een zeer gevarieerd geloofsgoed, die elkaar veelal in liefde respecteren. 

Plaatselijke Regeling Paaskerk Baarn ligt ter inzage en lezing in de consistoriekamer van de kerk

De Paaskerk staat op de kaart bij Wijdekerk

Acceptatie van LHBT-ers (zie onder logo)

naam
Paaskerk Baarn
gezindte
PKN
website
Acceptatie van LHBT-ers
+ Welkom
+ Lid worden
+ Dopen/belijdenis doen
+ Heilig Avondmaal/communie
+ Vrijwilligersfuncties bekleden
+ Kerkelijk ambt/leiderschap bekleden
+ Zegen over relatie/huwelijk
meer info
'Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners,
genood of gekomen,
hun harten verwarmen,
van toekomst gaan dromen ...'

Weet je welkom in dit huis, zoals je bent, met de liefde die in je is.
Oude Utrechtseweg 4A, 3743 KN Baarn