De Paaskerk organiseert, samen of met andere kerken, een reeks van activiteiten. Alle activiteiten zijn opgenomen in de Agenda.

Preek van de Leek – het idee

Preek van de Leek – het idee

Voor de Preek van de Leek worden meer of minder bekende personen uit Baarn uitgedaagd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met test als muziek een eigen invulling te geven. De middag is voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet, de kerkelijke liturgie blijkt door de eeuwen heen een onverwoestbare formule voor bezinning en verstilling. De voorgangers worden niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid. De voorganger wordt gevraagd met een persoonlijk verhaal in een eeuwenoude formule een beetje boven zichzelf uit te stijgen. In de Preek van de Leek zullen ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive. En de lekenprekers worden gevraagd en geholpen om belangrijke maatschappelijke of individuele thema’s met een Bijbelverhaal te verbinden.Tijdens de dienst is er een collecte voor de onkosten

| Hits: 1147

Maaltijden

Maaltijden

Op diverse momenten in het jaar vinden gezamelijke maaltijden plaats. Zo zijn er de Dankdagmaaltijd, de Vastenmaaltijd en de Running Dinners. Ook is de maaltijd onderdeel geworden van diverse gespreksbijeenkomsten die op deze wijze gezamelijk aan tafel worden afgesloten. De Dankdagmaaltijd wordt begin november gehouden en wordt georganiseerd door de diaconie. Iedere deelnemer zorgt voor een zelfgemaakt gerecht als onderdeel van deze maaltijd. Zo wordt er genoten van ieders kookkunst en delen we in het moment van dankbaarheid.

Al meer dan tien jaar werken verschillende kerken in Baarn samen in de veertig dagen voor Pasen. Samen met Baarnse scholen vindt er een vastenactie plaats. Onderdeel daarvan zijn de wekelijkse interkerkelijke Vastenmaaltijden. Het zijn sobere maaltijden die gehouden worden in Het Brandpunt. Samen aan tafel voor momenten van ontmoeting en dialoog. Ook dit seizoen werd er weer een Running Dinner gehouden, een vorm van andere mensen ontmoeten tijdens een gezellige maaltijd bij een van de gemeenteleden thuis. Het eten van voor- en nagerecht vindt daarbij plaats op verschillende adressen, het dessert wordt gezamelijk genoten in Het Brandpunt. Het laatste Running Dinner voor kinderen, onder de naam Mac Paaskerk, vond begin februari 2014 plaats en was weer zeer geslaagd!

| Hits: 1771

Wandelen

Wandelen

Vanuit de Paaskerk worden er Pelgrimswandelingen georganiseerd. Elke maand wandelt een groep sportieve leden een tocht van 5 of 10 kilometer in de wijde omgeving. Halverwege wordt er een stop gemaakt voor koffie of thee. Onderweg wordt er gepraat over wat ons bezighoudt, wordt er een vraag besproken die we mee op pad nemen of lopen we in alle rust mediterend verder. Startpunt is het Brandpunt, vanwaar we met eigen auto’s naar het beginpunt van de wandelroute rijden. Ieder die van wandelen houdt, is welkom!

Om op te geven voor deelname of voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Meldt u erbij of u over een auto beschikt? In de agenda ziet u wanneer we wandelen. Vertrek gebruikelijk om 9.00 uur vanaf Het Brandpunt. Houd voor nadere gegevens de Paaspartout in de gaten!

| Hits: 763

Ontmoetingskringen

Ontmoetingskringen

Binnen de Paaskerk zijn een achttal ontmoetingskringen actief.

Wisselend in verschillende huiskamers bij kringleden.

In de eerste plaats is het omzien naar elkaar belangrijk: belangstelling tonen naar elkaar en meeleven in zorg, blijdschap en verdriet.
Daarnaast is er ruimte voor maatschappelijke - en persoonlijke thema's en geloofsvragen.

De meeste kringen vinden 's avonds plaats, één kring is overdag.
Er is plaats voor nieuwe mensen! Kom eens een keer meedoen op een van de kringen.
Ook wordt er geprobeerd om een Ontmoetingskring voor 30-gers en 40-gers te beginnen, dus als je belangstelling hebt: laat het weten.

 

Meer informatie: Jacques Roeleveld
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
mobiel: 0643413532

| Hits: 1171

Preekvoorbereidingen

Preekvoorbereidingen

De preekvoorbereidingen vinden per sectie plaats. Het zijn gesprekken over de Bijbeltekst die de zondag na het gesprek aan de orde komt in de kerkdienst. Waardoor worden we geraakt? Waar hebben we onze vraagtekens bij en op welk spoor worden we gezet? De predikanten leiden de avond. Voor meer informatie: ds. Marleen Kool-Mout

| Hits: 1592

Incidentele Groepsbijeenkomsten

Incidentele Groepsbijeenkomsten

Een groeiende ontwikkeling is het samenbrengen van mensen die in een specifieke situatie verkeren. Te denken is aan mensen die een partner hebben verloren, mensen met een lichamelijke beperking, mensen zonder werk, enz. In de plaatselijke kranten worden plaatsgenoten uitgenodigd aan deze bijeenkomsten deel te nemen.

| Hits: 1714

Thomasgesprekken

Thomasgesprekken

 THOMASKRING

Deel je weg van geloven

Elk jaar komt deze groep ongeveer om de drie weken bij elkaar op een dinsdagmorgen, afsluitend met een lunch. Het is een kring over geloof en ongeloof, spiritualiteit, theologie en cultuur. De gesprekken worden, afwisselend, geleid door ds. Marleen Kool  en ds. Jos van Oord.  Nieuwe deelnemers zijn steeds welkom.

 

‘Alles voor een – een nieuwe catechismus’, geschreven door Huub Oosterhuis, is,  de komende periode,  het uitgangspunt van de gesprekken in de Thomaskring. De eerste bijeenkomst was 5 juni. De volgende data zijn 26 juni, 17 juli, 7 en 28 augustus, 18 september, 16 oktober, 13 november, en 11 december. Denk bij deze catechismus niet aan de traditionele vraag-en antwoordvorm. Oosterhuis probeert aan de hand van ‘het Grote Verhaal’ antwoorden te vinden op de eeuwige vragen  van vandaag.  De schrijver maakt daarbij ook  gebruik van denkers als Levinas, maar ook schrijvers als Judith Herzberg en mystieke dichters als Gerard Wijdeveld . Oosterhuis zet verschillende stemmen tegenover elkaar en laat de lezer zoveel mogelijk zelf afwegingen maken.  Dat gaan we dan ook doen in de Thomaskring. Nieuwe deelnemers zijn welkom. De kring begint steeds om 10.30 uur in Het Brandpunt. Lunch (facultatief ) 12.00 uur

 

 

| Hits: 1046