De Paaskerk organiseert, samen of met andere kerken, een reeks van activiteiten. Alle activiteiten zijn opgenomen in de Agenda.

Maaltijden

Maaltijden

Op diverse momenten in het jaar vinden gezamelijke maaltijden plaats. Zo zijn er de Dankdagmaaltijd, de Vastenmaaltijd en de Running Dinners. Ook is de maaltijd onderdeel geworden van diverse gespreksbijeenkomsten die op deze wijze gezamelijk aan tafel worden afgesloten. De Dankdagmaaltijd wordt begin november gehouden en wordt georganiseerd door de diaconie. Iedere deelnemer zorgt voor een zelfgemaakt gerecht als onderdeel van deze maaltijd. Zo wordt er genoten van ieders kookkunst en delen we in het moment van dankbaarheid.

Al meer dan tien jaar werken verschillende kerken in Baarn samen in de veertig dagen voor Pasen. Samen met Baarnse scholen vindt er een vastenactie plaats. Onderdeel daarvan zijn de wekelijkse interkerkelijke Vastenmaaltijden. Het zijn sobere maaltijden die gehouden worden in Het Brandpunt. Samen aan tafel voor momenten van ontmoeting en dialoog. Ook dit seizoen werd er weer een Running Dinner gehouden, een vorm van andere mensen ontmoeten tijdens een gezellige maaltijd bij een van de gemeenteleden thuis. Het eten van voor- en nagerecht vindt daarbij plaats op verschillende adressen, het dessert wordt gezamelijk genoten in Het Brandpunt. Het laatste Running Dinner voor kinderen, onder de naam Mac Paaskerk, vond begin februari 2014 plaats en was weer zeer geslaagd!

Wandelen

Wandelen

Vanuit de Paaskerk worden er Pelgrimswandelingen georganiseerd. Elke maand wandelt een groep sportieve leden een tocht van 5 of 10 kilometer in de wijde omgeving. Halverwege wordt er een stop gemaakt voor koffie of thee. Onderweg wordt er gepraat over wat ons bezighoudt, wordt er een vraag besproken die we mee op pad nemen of lopen we in alle rust mediterend verder. Startpunt is het Brandpunt, vanwaar we met eigen auto’s naar het beginpunt van de wandelroute rijden. Ieder die van wandelen houdt, is welkom!

Om op te geven voor deelname of voor meer informatie: pelgrimswandelen. Meldt u erbij of u over een auto beschikt? In de agenda ziet u wanneer we wandelen. Vertrek gebruikelijk om 9.00 uur vanaf Het Brandpunt. Houd voor nadere gegevens de Paaspartout in de gaten!

Ontmoetingskringen

Ontmoetingskringen

Binnen de Paaskerk is een tiental ontmoetingskringen actief. De meeste vinden 's avonds plaats, een enkele overdag. Het betreft groepen gemeenteleden die regelmatig bij elkaar komen rondom maatschappelijke en persoonlijke thema's en geloofsvragen. Kenmerken van een ontmoetingskring zijn: openheid en veiligheid, geloofsgesprek, ontmoeting, autonomie, geen vaste thema's en het delen van wel en wee. Een kring waar je God en elkaar ontmoet, waar je zegen en zorgen kan delen en waar onderling pastoraat en soms ook diaconaat ontstaat. Voor meer informatie: Jacques Roeleveld

Zomergesprekken

Zomergesprekken

Gedurende de zomermaanden bieden de predikanten van de Paaskerk een reeks Thomas Zomergesprekken aan over geloofsthema’s. Deze gesprekken vinden plaats in de stille periode dat de meeste mensen met vakantie zijn. De gesprekken vinden 's morgens plaats rond koffietijd en eindigen met een eenvoudige broodmaaltijd. Deze vorm van samenkomen is bedoeld als een fijne ontmoetingsplek voor mensen die de rust van de zomer wel eens graag willen onderbreken met een goed gesprek. Raadpleeg de Activiteitenrooster in de Agenda voor de geplande data. Voor meer informatie: ds. Marleen Kool-Mout

Preekvoorbereidingen

Preekvoorbereidingen

De preekvoorbereidingen vinden per sectie plaats. Het zijn gesprekken over de Bijbeltekst die de zondag na het gesprek aan de orde komt in de kerkdienst. Waardoor worden we geraakt? Waar hebben we onze vraagtekens bij en op welk spoor worden we gezet? De predikanten leiden de avond. Voor meer informatie: ds. Marleen Kool-Mout

Incidentele Groepsbijeenkomsten

Incidentele Groepsbijeenkomsten

Een groeiende ontwikkeling is het samenbrengen van mensen die in een specifieke situatie verkeren. Te denken is aan mensen die een partner hebben verloren, mensen met een lichamelijke beperking, mensen zonder werk, enz. In de plaatselijke kranten worden plaatsgenoten uitgenodigd aan deze bijeenkomsten deel te nemen.

Thomasgesprekken

Thomasgesprekken

Thomasgesprekken zijn open en eerlijke gesprekken, waar mensen hun twijfel en hun geloven met elkaar delen. In de bijbel staat Thomas model voor het dubbele van twijfel en houvast. De Thomasgesprekken gaan over twijfel en geloof, over ongeloof en zeker weten. De predikanten van de Paaskerk begeleiden de bijeenkomsten. Ieder gesprek staat op zich. Thomasgesprekken worden dit jaar gehouden op dinsdagochtenden in de ontmoetsruimte van de Paaskerk. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een goed verzorgde lunch. De geplande data zijn terug te vinden in de Agenda. Aanmelden bij ds. Marleen Kool-Mout