Kerk bij u thuis

Het Corona virus heeft ons nog steeds in de greep. Maar onze kerkdiensten/vieringen gaan nog steeds door! De diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl . Maar ze zijn ook te zien. Van alle vieringen zijn/worden opnamen gemaakt. Deze opnamen staan na bewerking op een eigen Youtube kanaal ( beschermd ) De links hiernaar toe staan op deze website onder Diensten en dan Vieringen met beeld.

Gedenken in Baarn op 1 november

Gedenken in Baarn op 1 november

De maand november is een maand van namen noemen en van lichten ontsteken.  Een tijd van gedenken: onze dierbare doden. Het gebeurt op begraafplaatsen, thuis en in kerken. In deze tijd kan veel niet doorgaan of moet het anders. Digitaal of in eigen kring thuis. De kerken hebben hier ook opnieuw over nagedacht. Een avond van gedenken met medewerking van de Baarnse Bach Cantorij moest vanwege de coronamaat-regelen worden geannuleerd. We hebben gezocht naar een alternatieve vorm. Want juist deze tijd vraagt om verbinding, om troost. Afscheid nemen van een dierbare is voor veel mensen zo anders verlopen. Soms kon er helemaal geen afscheid worden genomen. Dit heeft gevolgen voor hoe mensen met hun verlies en verdriet leven.  

  Open Paaskerk

| | Hits: 7

Lees meer...

Een tegen eenzaamheid

Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Ook vanuit Welzijn Baarn. Wij ondersteunen deze aandacht van harte. Initiatieven vanuit de Paaskerk:

 

| | Hits: 116

Lees meer...

Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland Baarnse gemeenschap luidt mee

 

Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland

 Baarnse gemeenschap luidt mee

| | Hits: 67

Lees meer...

Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland Baarnse gemeenschap luidt mee

Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland

 Baarnse gemeenschap luidt mee

 Om 9:30 uur luiden de kerkklokken rond het Plein in Den Haag:

 acht minuten en 20 seconden

dat is precies 500 tellen

500 minderjarige asielzoekers

 zou Nederland op moeten nemen uit de  vluchtelingenkampen

op de Griekse eilanden

 Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen

173 gemeenten

5 provincies en veel hulporganisaties waaronder Vluchtelingen Werk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie.

 Om 9:30 uur overhandigen 12 organisaties deze petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. 

 Door de coronacrises en de branden in het Griekse kamp Moria is de nood nog hoger. Achter elk getal schuilt een persoonlijk levensverhaal 🔔Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen (www.500kinderen.nl), 173 gemeenten en 5 provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.

 

 

 

Om half tien overhandigen 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie, deze petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer.

 

 

 

Ds. Derk Stegeman van de Protestantse Kerk Den Haag zegt: “We hopen dat onze noodklokken niet alleen op het Plein maar in heel Nederland te horen zullen zijn, en dat veel plaatselijke kerken dit gebaar over zullen nemen. Op een ander moment van de dag willen we vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken ook een wake houden. Waken, dat betekent voor mij wakker zijn, alert blijven en oog hebben voor mensen in nood. Waken is een verbindend gebeuren: iedereen, christelijk, anders religieus of niet-religieus kan eraan meedoen en wakker blijven, waken. Laten we ons hart openen voor de kinderen uit Griekenland!”

 

 

 

Luid klokken Doet u ook mee? Wat zou het mooi zijn als in vele gemeenten in Nederland om 9.30 uur de kerkklokken worden geluid - en wakes worden gehouden.

 

We hopen dat u hieraan mee wilt doen, ook al is de voorbereidingstijd erg kort.

 

 

Marleen Kool, predikant van de Paaskerk in Baarn: “ Ik hoop dat door heel het land, ook hier in Baarn veel klokken zullen luiden. Klokken van de kerken, bellen en klokken bij ons thuis. We lezen en horen dagelijks van honderduizenden mensen op de vlucht. Wereldwijd. Dat zijn getallen waar je niet bij kunt. Of waar je je misschien door bedreigd voelt. Maar, achter elk getal schuilt een verhaal, een persoonlijk verhaal, van een man, een vrouw, een kind. 

| | Hits: 1

Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland Baarnse gemeenschap luidt mee

Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland

 Baarnse gemeenschap luidt mee

 Om 9:30 uur luiden de kerkklokken rond het Plein in Den Haag:

 acht minuten en 20 seconden

dat is precies 500 tellen

500 minderjarige asielzoekers

 zou Nederland op moeten nemen uit de  vluchtelingenkampen

op de Griekse eilanden

 Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen

173 gemeenten

5 provincies en veel hulporganisaties waaronder Vluchtelingen Werk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie.

 Om 9:30 uur overhandigen 12 organisaties deze petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. 

 Door de coronacrises en de branden in het Griekse kamp Moria is de nood nog hoger. Achter elk getal schuilt een persoonlijk levensverhaal 🔔

| | Hits: 1

Viermomenten in september

Adempauze - iedere woensdagavond een avondgebed in de sfeer van Taizé

 Een warme zomer lang stonden op woensdagavond en donderdagochtend de deuren van de Paaskerk open voor twee getijdengebeden. ’s Avonds en ‘s ochtends konden we de weg naar binnen opzoeken, een lichtje aansteken, stilte proeven, mooie muziek en zachtjes zingen voor wie wilde. Een moment om op te ademen. Nu alles weer van start is gegaan, van werk en school tot van alles wat weer ‘moet’, blijven we ruimte maken voor een Adempauze, een Avondgebed. Iedere woensdagavond in september en oktober. Voorlopig nog van 20:00-20:30 uur, omdat de cantorij niet repeteert. Houd de website of nieuwsbrief Paaspartout op Zondag in de gaten voor wijzigingen. Kom gerust een keer kijken, de sfeer is laagdrempelig, de inrichting ‘corona-proof’. Iedereen van harte welkom. Meedoen of meer informatie: ds. Christine van den End (06 49718486)

 

 

 

 

 

| | Hits: 301

Kerkdienst via internet

 lied als bemoediging

In de Paaspartout van april wordt uitvoerig beschreven op welke wijze de kerkdiensten gevolgd kunnen worden.

Dit kan via www.kerkomroep.nl .  Aangezien er alleen geluid en geen beeld wordt uitgezonden, hetgeen erg jammer is, wordt geprobeerd hierin verandering te brengen.

Een enthousiaste filmer gaat de diensten vanuit de Paaskerk in eigen beheer registreren, monteren en op zijn eigen youtube kanaal plaatsen. De diensten zijn via youtube dus niet rechtstreeks om 10.00 uur te volgen, maar er wordt hard aan gewerkt om deze zo snel mogelijk de link hier  te plaatsen. De link zit "onder" de naam van der viering.

Kerkdienst 29 maart 

Kerkdienst 5 april

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

 Viering Paasmorgen

| | Hits: 565

Lees meer...

Nieuws van PaasBest no. 2

Opruimen en weer doorgaan

Gestaag vordert het project PaasBest: verkoop van de voormalige kosterswoning, voorbereiding verkoop Brandpunt-locatie en verbouwing van onze eigen ruimtes. Veel gebeurt achter de schermen; onderhandelingen, formaliteiten, gemeentelijke verordeningen, alles vraagt tijd.

 

| | Hits: 906

Lees meer...