PaasBest: De laatste ronde...

 

 

Wat gaat het snel ineens. Vorige

maand meldden we dat er nog een

heleboel moest gebeuren, nu kunnen

we de oplevering aankondigen! Als

alles gaat zoals het moet, is dat op 15

april. Weliswaar is dat de oplevering

door de aannemer van de verbouwing.

Misschien is alle schilderwerk

buiten nog niet klaar. En binnen moet

er nog wel wat gebeuren, maar toch…

Buiten als nieuw 

Wij maken ons op voor de laatste ronde. Afgezien van wat kleinigheden heeft de aannemer, Firma Van den Hengel, het project afgerond. Een kleine maand eerder dan verwacht.

 

 

Het verliep niet alleen voorspoedig, het ging ook in grote harmonie en prettige samenwerking, zowel met de werkgroep PaasBest en het bouw­team, als met de verschillende onder­aannemers, van binnen en van buiten de Paaskerk.

Afhankelijk van de weersomstandig­heden is alle reparatie- en schilder­werk buiten op dit moment wel of nog niet helemaal gedaan. Enkele buitenmuren waren er niet goed aan toe, het houtwerk had hier en daar ook onderhoud nodig, zodat de kerkrentmeesters besloten dit project naar voren te halen. Alles is nu ook prachtig op elkaar afgestemd en we hebben er vele jaren geen omkijken meer naar.

Strakke planning

Alle schilderwerk binnen is klaar. Hoe­wel we vorig jaar besloten de ontmoe­tingsruimte niet volledig te renoveren vanwege de verwachte overschrijding van het budget, hebben we dankzij een gift wat schilderwerk en repa­raties aan het plafond kunnen laten doen. Met ook daar een nieuwe vloer en de prachtige kastenwand doet straks de ontmoetingsruimte toch he­lemaal mee in de nieuwe sfeer.

Half april wordt de keuken geleverd en geïnstalleerd, evenals de spoeltafel in de bijkeuken. Tegen die tijd zullen ook de kasten en balies gereed zijn.

In de laatste week van april wordt de vloer in de kerk vernieuwd. De plan­ning daarvan luistert nauw, want tijdens die week moet alles uit de kerkzaal worden opgeslagen in de ontmoetingsruimte, en die ruimte moet een week daarna weer leeg zijn voor het leggen van een nieuwe vloer.

En als die vloer dan in het hele cen­trum ligt, kunnen de laatste werk­zaamheden worden uitgevoerd, zo­als het aanbrengen van de plinten, het plaatsen van de kast in de stil­teruimte, de levering van apparatuur (nieuwe koelkast, koffieapparaat), het aanbrengen van de raambekleding en garderobes.

Blijvend overleg

Het overleg met de diverse betrokke­nen binnen de Paaskerk was en is nog steeds een vast onderdeel van alle werkzaamheden. Zo is met scriba’s en kerkrentmeesters overlegd wat de wensen zijn omtrent het sluitplan (sloten en sleutels), de alarminstallatie en de plaatsing van de ondersteunen­de apparatuur. Met de tuinploeg is overleg over de aanleg van de nieuwe binnentuin. U kunt nog meedenken over die tuin!

Inmiddels is ook de inrichtingscom­missie voor het eerst bij elkaar ge­weest. Na een ronde door de nieuwe ruimtes, hebben we doorgepraat in de voormalige grote zaal van Brandpunt. Over wensen, mogelijkheden, nood­zakelijkheden, sfeer en inrichting. Een volgende keer meer daarover.

Voor ideeën en wensen, ook over de tuin, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grondige reiniging van de kerk. Het schilderwerk binnen is inmiddels klaar.

 

Foto’s: Joop van der Burg