paasbalans-logo-groot

Een kerkelijke gemeente kost geld. Eredienst, pastoraat, toerusting, jeugd- en jongerenwerk. Alle kerkelijke activiteiten worden gefinancierd vanuit de vrijwillige kerkelijke bijdragen die worden gegeven door de leden.

Jaarlijks organiseren we in januari de aktie Kerkbalans, waarin wij een beroep doen op de gemeenteleden om een financiële bijdrage te leveren. We noemen dit Paasbalans: de Paaskerk ook financieel in balans. Inkomsten en uitgaven moeten met elkaar in evenwicht zijn. Een zuivere balans voor wat de gemeenteleden voor de Paaskerk over hebben en de kerkelijke gemeente die wij o.a. met deze financiële middelen kunnen zijn.

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren? Dat kan door een gift over te maken naar  NL71RABO0138186529 t.n.v. Gereformeerde Kerk Baarn.

Periodieke Giften

Uw Vrijwillige Kerkelijke Bijdrage is een gift van U aan de Kerk in het kader van de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Als 'gewone' gift is Uw bijdrage voor de inkomstenbelasting maar beperkt aftrekbaar: er geldt een inkomensdrempel van 1 procent en alleen het meerdere valt onder de giftenaftrek, tot maximaal 10 procent van Uw jaarinkomen.

Een periodieke gift is fiscaal gunstiger omdat die onbeperkt aftrekbaar is, zonder drempel of maximum. U kunt daar ook de collectegiften bij betrekken, mits U daarvoor collectebonnen (verkrijgbaar bij de penningmeester) gebruikt als bewijs. Voor de aftrek van periodieke giften bestaan verschillende voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat U schenkt aan een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Daarnaast moet de looptijd minimaal vijf jaar zijn. Alle Kerken in Nederland zijn van rechtswege erkend ANBI. Met ingang van 2014 is voor periodieke giften de eis van een notariële akte komen te vervallen, en mag er worden geschonken op basis van een onderhands opgestelde schenkingsovereenkomst. Daarin mag ook worden opgenomen dat de gift tussentijds eindigt bij bijvoorbeeld werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Omdat tegenwoordig een notariële akte achterwege mag blijven is een periodieke gift ook gunstiger voor de Kerk, omdat die voorheen de notariskosten betaalde. Voor de Paaskerk is een standaard schenkingsovereenkomst opgesteld, die desgewenst de jaarlijkse VKB-toezegging kan vervangen. Nadere informatie daarover is te verkrijgen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en staat ook in de toelichting bij de schenkingsovereenkomst, die via onderstaande link kan worden gedownload.

Schenkingsovereenkomst